Współpraca

Członkostwo

Członkiem klubu może stać się osoba, która wykazuje szczególne zaangażowanie w rozwój organizacji oraz jej członków. Klubowicz zyskuje szereg przywilejów i korzyści z posiadania karty członkowskiej.

Kurs Golfowy

Organizowane przez nasz klub kursy dla osób nieobeznanych z tą dyscypliną jest idealnym rozwiązaniem jako pierwszy krok do współpracy i stania się członkiem naszej społeczności partnerów biznesowych.

Pakiet Członkowski

Członkowie klubu zyskują bezpłatny dostęp do wszystkich spotkań klubu, mają prowadzoną kartę HCP, korzystają z sieci kontaktów klubu oraz otrzymują wsparcie w pozyskaniu nowych wartościowych relacji.

Inna Współpraca

Masz propozycję innego zakresu współpracy?
Chcesz zorganizować wspólny Event?
Chcesz zorganizować wydarzenie golfowe dla swoich kontaktów?

Napisz do nas, a na pewno znajdziemy przestrzeń do współpracy!