Open Golf

Spotkania otwarte

Podczas spotkań otwartych masz możliwość poznania dyscypliny sportowej, jaką jest golf oraz spędzenia czasu podczas networkingu z innymi uczestnikami w swobodnej bezsprzedażowej atmosferze.
Spotkania odbywają się regularnie (przy sprzyjających warunkach atmosferycznych) w Warszawie oraz Kozłowie Szlacheckim.

Kontakt

Zapisz się na spotkania